Dienst 7 februari 2021 - ds. J. Horsman

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

voorzang:gez 326: 1,2
votum en groet
zingen: ps 9: 1,5
gebed voor de dienst
leefregel
zingen: kinderlied, Hanna Lam 309 - Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Schriftlezing: Lucas 5: 27 -32 en Jacobus 2: 14-26
zingen: gez 409: 1,4
preek
zingen: Opw. 222 Doorgrond mijn hart...
dankzegging en voorbeden
collectemoment
slotzang: gez. 326: 3,4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending?