Dienst 31 januari 2021 - ds. P. J. H. Krol

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Ps. 65: 1,2 “De stilte zingt U toe, o Here” - orgel
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: “U geeft rust, door alles heen”
Gebed
Schriftlezing: Psalm 62
Zingen: Ps. 62: 1,5 “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” - orgel
Preek over: “STIL TOT GOD …”
Zingen: Opw. 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven, voor de Kerk en voor Soemba
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 123 / EL 170 “Groot is uw trouw, o Heer” - orgel

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Soemba.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Soemba?