Dienst 17 januari 2021 - ds. Ben Eikelboom

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Opwekking 640: Mijn hulp is van U, Heer - Nederland Zingt
Stil gebed
Votum, groet
Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus (Orgel)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 6: 25 – 34
Psalm 36: 2 en 3 (Orgel)
Verkondiging: Mattheüs 6: 25 - 34
Gezang 429: 1, 2 en 3, Wie maar de goede God laat zorgen - Nederland Zingt
Dankzegging en voorbede
Collecte doelen
Gezang 460: 1 en 5, Loof de koning heel mijn wezen - Nederland Zingt
Zegen
Jezus alleen - Nederland Zingt

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social