Dienst 10 januari 2021 - ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps. 102: 1, 6, 10
Votum, groet
E 170: Groot is u trouw o Heer - EO
Gebed
Lucas 2: 22-39
NLB 159a
Avondmaal - Inleiding
E 290: 1, 2, 3, 4
Avondmaal - Viering 
E 275: 'k Heb geloofd - EO
Gebed
Collecte
Wees niet bevreesd - EO
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie?