Dienst 3 januari 2021 - Aart van Henten

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Gez. 1 - God heeft het eerste woord
Votum en Groet
Zingen: Gez. 289 - Morgenglans der eeuwigheid - EO
Leefregel:
Zingen: Gez. 427 - Beveel gerust Uw wegen - EO
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 40:1-11, Marcus 1:1-5
Zingen: Ps 89 : 1 en 7 - Ik zal zolang ik leef - EO
Preek: De weg omhoog
Zingen: Gez 429 - Wie maar de goede God laat zorgen
Gebed
Collecteaankondiging + orgelspel
Geloofsbelijdenis:
Zingen: Kijk vooruit loop verder - EO
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Gave.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Stichting Gave?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social