Oudjaarsdienst 31 december 2020 - Jaap Augustijn

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

EL. 246: 1, 2 en 3 - EO
Votum
LB 301: 1, 2 en 5
Gebed
Schriftlezing
Ps. 42 - EO
Preek
Ps. 43: 3 en 4 - EO
Gebed
Geloofsbelijdenis
EL 185: 1, 2, 3 en 4
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social