Dienst 27 december 2020 - ds. M. G. Rietkerk

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Lied: Daar is uit ’s werelds duistere wolken 
Votum-groet
Lied: Vreugde, vreugde, louter vreugde 
Geloofsbelijdenis - Nicea
Lied: Psalm 62:1 
Gebed
Lezen: Filippenzen 3:12-16
Lied: Psalm 43: 3 en 4 
Preek
Lied: Ga met God en hij zal met je zijn 
Voorbede
Collecte
Lied: Wees niet bevreesd 
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social