Kerstdienst 25 december 2020 - ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 477: 1-5 Komt allen tezamen - EO
NLB 487: 1-3 Eer zij God in onze dagen - EO
Votum/groet
NB 488: 1-5 In de beginne was het Woord
Gebed
ELB 434b God zal met u zijn
Lezingen
Luc. 2: 1-20
NLB 483 Stille nacht
Licht in de nacht - EO
Joh. 1: 4-9
Filmpje Zandtovenaar
Joh. 12: 44-46
Marc. 9: 2-3
NLB 213 Morgenglans der eeuwigheid met orgel
2 Cor. 4: 6
Hebr. 1: 4
1 Joh. 1: 5
NLB 506 Wij trekken in een lange stoet
Verkondiging: Jezus is Levens-licht
Gebed
Collecte
HH 679 Heer, uw Licht en uw liefde schijnen - EO
ELB 101 Ere zij God 
Zegen

Collecte

Vandaag is de collecte voor de Zending en Red een Kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Zending en/of Red een Kind?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social