Dienst 20 december 2020 - ds. C. J. Barth

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Aanvangslied: Gez. 118 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gez 21:1 en 3 Alles wat adem heeft, love de Here
Bidden
Kinderlied: Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet
Bijbellezing: Matteüs 4:25-5:16 NBV
Zingen: Gez. 326:1 en 4 Een rijke schat van wijsheid
Verkondiging: Jullie zijn het licht van de wereld
Zingen: Opw 618 Jezus hoop van de volken of Heer uw licht en uw liefde schijnen
Dankgebed en voorbede, afsluiten met 'Onze Vader'
Collecte informatie
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (EO-portaal)
Zegen

Collecte

Vandaag is de collecte voor de Kerk en voor Onderhoud gebouwen.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Onderhoud gebouwen?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social