Dienst 13 december 2020 - ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Gezang 26 - Daar is uit ’s werelds duistere wolken
Toewijding en groet
Zingen: Ps 118: 1 en 5
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 134 - Eer zij God in deze dagen
Schriftlezing: Jesaja 49: 8-16a
Openbaring 2: 12-17
Zingen: Ps 62: 1
Verkondiging
Zingen: Gezang 145 - Nu zijt wellekome
Dankzegging en voorbeden
Zingen: Gezang 416 NLb - Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Collecte voor Kerk en Soemba.

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social