Dienst 6 december 2020 - ds. K. T. de Jonge

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: “Nu daagt het in het Oosten” (Gezang 124, 1.2.4)
Votum
Groet
Zingen: “De nacht is haast ten einde” (Gezang 130, 1.2.3.4)
Gods wil voor ons leven: 2 Petrus 3, 8-15 NBV
Zingen: Psalm 25, 1.2
Gebed bij de opening van de Schriften
We lezen: Marcus 13,24-37
Zingen: “Verwacht de komst des Heren” (Gezang 126,1.3)
Verkondiging
Zingen: “Jezus hoop van de volken” (Opw. 618)
GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen
KOLLEKTE: aankondiging
BELIJDENIS: Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 85, 3.4
Zegen

Collecte voor Kerk en Leger des Heils.

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social