Dienst 29 november 2020 - ds. J. Smit

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Gez. 301, Wij moeten Gode zingen - NL Zingt
Votum en groet
Zingen: Ps. 84, Wat hou ik van uw huis - NL Zingt
Gebed
Lezen Jesaja 56 : 1-8 en Matt. 5: 1-12
Verkondiging
Zingen Ps. 87 : 1-4
Dankzegging
Zingen Gez. 457 : 1 en 2
Gedachtenis
Zingen Gezegend 259 : 1
Gebed
Zingen: Zingende Gezegend 239 : 1-4
Tafel
Voorbeden
Collecte informatie
Zingen Gez. 456 : 1, 2
Zegen
Zingen Gez. 456 : 3

Collecte voor Kerk en Diaconie.

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social