Dienst 22 november 2020 - ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps. 121:1, 4
Votum/groet
EvL 301:1, 2, 3 (mel. ps. 61)
Gebed
Intro Voleindingszondag
Herdenking br. Ab Strating
Gedicht (met foto's) en kaars aansteken
Stil moment
NLB 769:1, 2, 4, 6 Eens als de bazuinen klinken
Herdenking eerder overleden familieleden, zusters en broeders, vrienden
Tekst De mensen van voorbij Hanna Lam en kaars
Stil moment
LB 291:1, 2 Nooit kan 't geloof te veel verwachten
Herdenking de hulpeloze, onderdrukte en vervolgde mensen die nameloos zijn gestorven en zij die in eenzaamheid door de corona zijn overleden.
Gedicht LB 280 Rechter in het licht geheven en kaars aansteken
Stil moment
In paradisum, Faure
Gebed
Lezing Daniël 12:1-4; Joh. 5:24-29
Overdenking
Gebed, afsluiten met gezamenlijk Onze Vader
Opw. 240 Houd vol, EO
Zegen

Collecte voor Kerk en Zending.