Dienst 15 november 2020 - ds. P. J. H. Krol

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Ps. 150: 1,2 “Looft God, looft Hem overal”
Votum en groet
Zingen: Opw. 181 “Majesteit, groot is zijn majesteit”
Gebed
Gods regels voor ons leven
Zingen: Gez. 426: 1,5 “Zou ik niet van harte zingen”
Schriftlezing: Psalm 113 
Zingen: Ps. 113: 1,2,3 “Prijst, halleluja, prijst den HEER”
Preek over: “WIE IS ALS GOD, Die zeer hoog woont en zeer laag neerziet”
Zingen: Opw. 354 “Glorie aan God”
Dankzegging en gebeden
Geloofsbelijdenis (samen hardop uitspreken)
Zingen: Opw. 430 “Heer, ik prijs uw grote naam”
Zegen

Collecte voor Kerk en St. Sizanani.