Dienst 8 november 2020 - br. J. W. Ploeg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Gez. 448
Votum en groet
Zingen Ps. 136: 2, 12, 13
Leefregels voor christenen
Zingen E.L. 380 'Wij eren en aanbidden U'
Gebed
Zingen kinderlied: E.L. 426 ‘Dank U voor de wond’ren’
Schriftlezing Jes. 29: 13-24
1 Kor. 1: 18-25
Zingen Ps. 118: 8
Tekstlezing Ps. 118: 22-23
Verkondiging ‘Dank u voor het wonder'
Zingen Gez. 177: 3, 5, 6, 7
Dankgebed (voor gewas en arbeid)
Zingen E.L. 168 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Collecte(moment)
Zingen Ps. 118: 9, 10
Zegen
Amenlied Gez. 456: 3

Collecte voor Kerk en Medair.