Dienst 1 november 2020 - ds. C. P. Kleingeld

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps. 84 van Psalmen voor Nu - NL Zingt
Votum en groet
Ps. 149: 1, 3 - NL Zingt
Gebed
Mat. 22: 33-40
Ps 62: 1
Rom. 14: 1-13
Na de lezing LbK 91: 1 en 4 - NL Zingt
Preek: Tekst Rom. 15: 7
Na de preek LbK 308: 1 en 3 - NL Zingt
Gebed
Collecteaankondigingen
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Slotlied ELB - NL Zingt
Zegen

Collecte voor Kerk en Diaconie.