Dienst 25 oktober 2020 - dhr. R. van Lente

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Votum en groet
Lied Opwekking 167 Samen in de Naam van Jezus
Inleiding
Gebed om ontferming
Lied Psalm 118: 1, 5 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Leefregels
Credo
Gebed om hulp van Gods Geest
Schriftlezing: Lucas 19: 1 – 10
Lied Psalm 89: 1, 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Preek
Lied Opwekking 123 Groot is Uw trouw o Heer
Gebeden + Onze Vader
Collectedoelen
Lied Gezang 293 Wat de toekomst brenge moge
Zegen

Collecte voor Kerk en Nederlands Bijbelgenootschap.