Dienst 11 oktober 2020 - ds. Auke Siebenga

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 975: 1, 2, 3 Jezus roept hier mensen samen
Votum/groet/stil moment
LB 397:1, 3 samen uitspreken, 4, 6 samen uitspreken - O God die droeg ons voorgeslacht
Woord voor de week
Opw 616 Houdt mij dicht bij U - EO
Gebed
Bijbellezing Lucas 13:1-9
Psalm 9: 1,3, 4, 9,10 DNP - Voordracht
Overdenking
NLB 413 Grote God, wij loven U - EO
Gebed
Lauren Daigle luisterlied Everything
Zegen
LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn - EO

Collecte voor Kerk en Zending bij de uitgang.