Dienst 4 oktober 2020 - ds. Ben Eikelboom

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang: E413 - Lichtstad met uw paarlen poorten (Joke Buis, Nederland Zingt)
Votum en groet
Zingen: Psalm 36: 2 en 3 (Uw heil is als de hemel hoog - Orgel)
Lezing van de leefregels
Zingen: Opwekking 642 (De rivier – Nederland Zingt)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Ezechiël 47: 1 - 7 en Johannes 7: 14 - 17, 28 - 29 en 37 - 39 (Peter Slager)
Zingen: Opwekking 281 (Als een hert dat verlangt naar water - Nederland Zingt / Orgel?)
Verkondiging: Johannes 7: 37 - 39 (Jezus en het geheim van het Loofhuttenfeest)
Zingen: Gezang 75: 4 en 5 (U kennen uit, en tot U leven - Orgel)
Korte introductie viering Avondmaal; instellingswoorden
Gebed voor de viering
Geloofsbelijdenis samen uitspreken
Uitdelen van brood en wijn
Luisterlied Sela
Samen bidden wij het Onze Vader
Zingen: Gezang 44: 1 en 3 (Dankt, dankt nu allen God - Nederland Zingt)
Zegen
Na de dienst luisteren naar Christian Verwoerd – Jeruzalem

Collecte voor Kerk en Diaconie bij de uitgang.