Dienst 27 september 2020 - ds. Jan Bouma

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Gez. 290: Er is een land van louter licht (Zingend geloven)
Toewijding en begroeting
Ps. 16: 1 en 3 (Zingend geloven)
Geboden
E. 170: Groot is uw trouw, o Heer (Zingend geloven)
Gebed
Ps. 62: 1 (Zingend geloven)
Schriftlezingen: Leviticus 25: 8-13
Micha 2: 1-5
Mattheus 11: 2-6
Gez. 329: 2
Verkondiging
Ps. 146: 3 en 4
Dankzegging en voorbeden + Onze Vader
Collecten
Geloofsbelijdenis
Gez. 86a: De wereld is van Hem vervuld. (Zingend geloven)
Zegen

Collecte voor Kerk en Medair bij de uitgang.