Dienst 20 september 2020 - ds. Auke Siebenga

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps.103: 7,3,4 DNP
Votum/groet/stil moment
Opw. 733: De zon komt op (EO - tienduizend redenen)
Woord voor de week
Gebed
HH 284: Sorry zeggen
Bijbellezing: 2 Petr.1: 1-11, Gal. 5:22-23
Ps. 39: 1,2 DNP
Overdenking
Opw. 717: Stil mijn ziel (EO )
Gebed
NLB 215:1, 2, 4, 5, 6, 7
Zegen

Collecte voor Kerk en Sizanani bij de uitgang.