Dienst 13 september 2020 - ds. Ben Eikelboom

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang: Opwekking 733: 10.000 redenen
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1 en 2
Lezing van de leefregels
Zingen: Psalmenproject 51
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeziërs 2: 14 - 22 en Efeziërs 3: 14 - 21
Lezen: Gezang 473: 1
Daarna: Stil worden bij een schilderij van Chagall, kort toegelicht
Zingen: Opwekking 715: Wat hou ik van uw huis
Verkondiging: Efez. 2: 21 - 22 (Samen groeien wij tot een tempel waar God kan wonen)
Zingen: Opwekking 575: Jezus alleen
Dankzegging en voorbede
Collecte info
Geloofsbelijdenis samen uitspreken
Zingen: Opwekking 710 (Gebed om zegen)
Zegen

Collecte voor Kerk en Friedenstimme bij de uitgang.