Dienst 6 september 2020 - ds. Freddy Gerkema, emeritus

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Opw 727 (Mijn God ik kom naar U)
Votum en groet
Zingen: OvK 13 (God is een toevlucht)
Gebed
Bijbellezing Exodus 17:8-16 (door ouderling van dienst)
Zingen: ELB 124 (Ik bouw op U)
Preek
Zingen: LB 939 (Op U alleen) – belijdend lied
Gebed
Zingen: LvdK 446:1,2,5.6.7 (O Jezus hoe vertrouwd en goed)
Zegen
Zingen: LB 425 (Vervuld van uw zegen)

Collecte voor Kerk en Zending bij de uitgang.