Dienst 30 augustus 2020 - Broeder Aart van Henten

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Mededelingen
Votum en Groet
Zingen NLB 985: 1,2,3 ‘Heilig, heilig, heilig’
Gods leefregels Deut. 5: 6-21; 6: 4-9 en 17: 18-20
Zingen Psalm 146: 1,3,4 DNP
Gebed
Bijbellezing: Rechters 8: 22-35
Zingen Ps. 146: 2,5 DNP
Lezen tekst: Rechters 9: 1-21
Preek: Bomen in de Bijbel (3) ‘Bomen kiezen een koning’
Zingen GK 260: 1-4 ‘Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’
Gebed
Collecteaankondiging + orgelspel “Paternoster” (onze Vader) van Albert de Klerk
Geloofsbelijdenis: samen hardop uitgesproken.
Zingen Gez 444 ‘Grote God wij loven U’, Ned. Zingt video.
Zegen

Collecte voor Kerk en Red een Kind bij de uitgang.