Dienst 23 augustus 2020 - zuster Petra de Joode

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Beamer: O hoogt’ en diepte, looft nu God

Votum en groet

Leefregel: Romeinen 6: 8 t/m 15

Beamer: Neuriën met orgel, EL 203: Genade, zo oneindig groot

Gebed

Lezen: Mattheus 28 / Efeze 1

Beamer: Psalm 8

Preek: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde

Neuriën met orgel: Psalm 16: 1,3 en 4

Dankgebed en voorbede

Geloofsbelijdenis (staan)

Zingen: Heer ik prijs uw grote naam

Zegen

Collecte voor Kerk en Medair (https://www.medair.org/nl/wat-we-doen/) bij de uitgang.