Dienst 16 augustus - ds. Auke Siebenga (emeritus)

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Ps. 138: 1,4 EO

Votum, groet, stil moment

EvL 252: Wij zijn hier bijeen

Gebed

EvL 262 : Uw woord orgel/neurie

Lezing: Psalm 119: 169-176

Zingen: Ps. 119: 42,43 DNP orgel/neurie

Overdenking

Luisterlied

Avondmaal: intro

EvL 289: Ik geloof in God de Vader samen staande uitspreken

Viering

Gebed

LB 446: 1,2,3,7 orgel/neurie

Zegen

NLB 423 Nu wij uiteen gaan orgel/neurie

Collecte voor Kerk en Diaconie bij de uitgang.