Dienst 9 augustus: Broeder Jaap Augustijn

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Aansteken van de kaars en mededelingen

Zingen Opw 830 Hoe we ook zwerven > video
Votum groet
Zingen Psalm 93: 1,2,3 > orgel
Leefregel
Zingen Gez 280: 1,2,3 Rechter in het licht verheven > orgel
Gebed
Lezen
NLB 462 Zal er ooit een dag van vrede > video
Preek
Opw 354 Glorie aan God > video
Gebed
Geloofsbelijdenis
NLB 425 Vervuld van uw zegen > video
Zegen

Collecte voor Kerk en Stichting Sizanani bij de uitgang.