Dienst 2 augustus: ds. J. Horsman

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Aansteken van de kaars en mededelingen
Voorzang: gez 381: 1,2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ps 149:1
Gebed voor de dienst
Schriftezing: Romeinen 6: 1-14
Zingen: gez 87: 1,2
Preek
Zingen: gez 87: 3,4
Voorbeden en dankzegging
Geloofsbelijdenis
Slotzang: Opw. 123
Zegen

Collecte voor Kerk en Stichting Woord en Daad bij de uitgang.