Dienst 12 juli - ds. K.T. de Jonge

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom en mededelingen        

VOORBEREIDING

Votum en Groet

Zingen/meeneuriën: Psalm 100, 1, 2, 3, 4.  Tekst wordt voorgedragen.

Leefregel: Romeinen 12: 9-18

Zingen/meeneuriën: Gezang 285: 1, 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

We lezen: Psalm 84

Zingen/meeneuriën: “Here Jezus om uw woord” (Gezang 328: 1, 2, 3)

Tekst voor de verkondiging: Psalm 84: 6

Verkondiging ‘Wat hou ik van uw huis’

Zingen: “Wat hou ik van uw huis"|(Psalmen voor Nu 84, via EO Ned zingt)

DIENST VAN GEBED EN AVONDMAAL

GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen

MAALTIJD VAN DE HEER:

Formulier voor viering avondmaal

Nodiging tot viering

BELIJDEN: we zeggen “Ik geloof in God de Vader”

Zingen: “Heilig, heilig heilig” (Gezang 457, via EO Ned zingt)

VIERING:

Sursum Corda

Brood en Beker

Zingen/meeneuriën:  “Gedenken wij dankbaar de daden des Heren” (Lied 285: 1, 2, 3 4 EL)

We bidden samen het Onze Vader

Zingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Liedboek 2013 416, via EO Ned zingt)

Zegen, we zeggen het Amen

Collecte voor Kerk en Diaconie bij de uitgang

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social