Dienst 12 juli - ds. K.T. de Jonge

Kom (veilig) naar de kerk of bekijk de dienst live op Youtube:

Liturgie

Welkom en mededelingen        

VOORBEREIDING

Votum en Groet

Zingen/meeneuriën: Psalm 100, 1, 2, 3, 4.  Tekst wordt voorgedragen.

Leefregel: Romeinen 12: 9-18

Zingen/meeneuriën: Gezang 285: 1, 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

We lezen: Psalm 84

Zingen/meeneuriën: “Here Jezus om uw woord” (Gezang 328: 1, 2, 3)

Tekst voor de verkondiging: Psalm 84: 6

Verkondiging ‘Wat hou ik van uw huis’

Zingen: “Wat hou ik van uw huis"|(Psalmen voor Nu 84, via EO Ned zingt)

DIENST VAN GEBED EN AVONDMAAL

GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen

MAALTIJD VAN DE HEER:

Formulier voor viering avondmaal

Nodiging tot viering

BELIJDEN: we zeggen “Ik geloof in God de Vader”

Zingen: “Heilig, heilig heilig” (Gezang 457, via EO Ned zingt)

VIERING:

Sursum Corda

Brood en Beker

Zingen/meeneuriën:  “Gedenken wij dankbaar de daden des Heren” (Lied 285: 1, 2, 3 4 EL)

We bidden samen het Onze Vader

Zingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Liedboek 2013 416, via EO Ned zingt)

Zegen, we zeggen het Amen

Collecte voor Kerk en Diaconie bij de uitgang