Dienst 28 juni 2020, ds. Daniël Timmerman

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor Stichting 'Sizanani'. Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Sizanani'?

LITURGIE

Orgelopening (NLB 212 - Laten wij zingend deze dag beginnen)
Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Psalm 121'
Votum en groet
Gebed
Zingen: 'Samen in de naam van Jezus'
Schriftlezing: Lukas 16 vers 19–31
Orgelintermezzo (LDS Hymns #2: The Spirit of God en EL 310: Geest van God, maak in dit uur)
Overdenking: De rijke man en de arme Lazarus
Zingen: 'Toon mijn liefde'
Dankgebed en voorbede
Zingen: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'
Zegen
Orgelsluiting (EL 159 - Here mijn God, almachtige God)

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Riekje de Haas
Voorganger: ds. Daniël Timmerman
Orgel: Wil Slager en Jan van Ree