Dienst 14 juni 2020, ds. Jan Bouma

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Medair'. Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Medair'?

LITURGIE

Orgelopening (Psalm 150 Loof God, loof Hem overal)
Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God'
Votum en groet
Zingen: Psalm 84 - Wat hou ik van uw huis
Gebed
Zingen: 'Heer U bent mijn leven'
Schriftlezing: Jesaja 41 vers 8-10, Jesaja 43 vers 1-5a en Mattheüs 4 vers 18-22
Orgelintermezzo (L 463: Dear Lord and Father of mankind)
Overdenking: Wees niet bang!
Zingen: Psalm 63 vers 1 en 3
Dankgebed en voorbede
Geloofdsbelijdenis
Zingen: 'Zegen mij'
Zegen
Orgelsluiting

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Jantine Augustijn
Voorganger: ds. Jan Bouma
Orgel: Jan van Ree