Dienst 7 juni 2020, ds. Mark Janssens

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Soemba'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Soemba'?

LITURGIE

Orgelopening (LDS Hymns #2: The Spirit of God en EL 310: Geest van God, maak in dit uur)
Welkom en aansteken kaars
Zingen: 'Samen in de naam van Jezus'
Gebed
Zingen: 'Toon mijn liefde'
Schriftlezing: Handelingen 2: vers 16-24 en 36-41
Orgelintermezzo (NLB 672: Komt laat ons deze dag)
Overdenking
Zingen: 'De Heer heeft mij gezien'
Dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis
Zingen: 'Woord en Geest medley'
Zegen
Orgelsluiting

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Peter Slager
Voorganger: ds. Mark Janssens
Orgel: Jan van Ree

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social