Online Dienst 24 mei 2020, ds. Freddy Gerkema

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Stichting Sizanani'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Sizanani'?

LITURGIE

Orgelopening (NLB. 212: Laten wij zingend deze dag beginnen)
Welkom en aansteken kaars
Zingen: '10.000 redenen' (Opwekking 733)
Gebed
Zingen: 'Zoekend naar licht'
Richtlijn
Zingen: Psalm 118
Schriftlezing: Genenis 18 vers 16-33
Orgelintermezzo (Ps. 149: Halleluja laat opgetogen)
Overdenking
Zingen: 'Ik zal er zijn'
Dankgebed en voorbede
Zingen: 'Onze Vader'
Zegen
Orgelafsluiting (EL. 140: Kroon Hem met Gouden Kroon)

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Hans Doeve
Overdenking: ds. Freddy Gerkema
Orgel intermezzo: Wil Slager

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social