Online Dienst 17 mei 2020, Broeder Jan Willem Ploeg

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'het Spanjewerk'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Spanjewerk'?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: Psalm 150 - 'Loof God, looft Hem overal'
Gebed
Schriftlezing Johannes 11: 17-27
Zingen: 'Mijn Jezus ik houd van U'
Orgelintermezzo
Overdenking - Onaantastbaar leven
Zingen: Psalm 16 - Ik val niet uit Zijn hand
Gebed
Zingen: ‘k stel mijn vertrouwen'
Zegen

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Petra de Joode
Overdenking: Broeder Jan Willem Ploeg
Orgel intermezzo: Jan van Ree

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social