Online Dienst 10 mei 2020, ds. Frank Schneider

Vanaf zondagmorgen 7.00 uur is de dienst beschikbaar.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Vandaag is de collecte voor 'Bangui'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Bangui'?

LITURGIE

Welkom en aansteken van de kaars
Zingen: 'Iedereen zoekt U, jong en oud'
Gebed
Zingen: Psalmen voor Nu 130 'Uit de diepten roep ik U'
Schriftlezing: Psalm 130
Orgelintermezzo
Overdenking
Zingen: 'Stil, mijn ziel wees stil'
Gebed
Zingen: 'Ik zal er zijn'
Zegen

Samenzang: Nederland zingt-EO
Schriftlezing: Rianne van Henten
Overdenking: ds. Frank Schneider
Orgel intermezzo: Jan van Ree

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social