Live online dienst - Zondag 3 mei 10.00 uur, in samenwerking met de Hervormde Gemeente Loosdrecht

Op zondagmorgen wordt om 10.00 uur de dienst gehouden en uitgezonden via het Youtube kanaal van de Hervormde Gemeente Loosdrecht.

Kijk, luister, bid en zing mee. Na afloop kunnen gemeenteleden op NGKL-Sociaal vertellen hoe deze online-dienst beleefd werd, zo blijven wij als gemeenteleden onderling verbonden.

Collecte

Deze zondag is de collecte voor 'Stichting Sizanani'.

Zou je een kleine bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp:'Stichting Sizanani'?

 

LITURGIE

Intochtslied: Psalm 95: 1 en 2

Stil gebed – Votum – Groet

Thema : ‘De HEER is mijn banier’

Zingen: Psalm 97: 1 en 5

Wet van God

Zingen: Psalm 97: 6

Gebed

Bijbellezing: Exodus 17: 8-16, Wenda Lamme

Zingen: Psalm 105: 17 en 18

Verkondiging

Zingen: Gezang 109: 1 en 4

Woord van de maand: 1 Korinthe 15:55-57

Lied van de maand: Hemelhoog 207: 1 en 2 ‘Weet je dat de lente komt’                        

Gebed, Jaap Augustijn

Collecte

Zingen: Liedboek 2013 Gezang 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Zie tekst hieronder).

Zegen

Zingen: Gezang 411: 1 en 6 ‘Wilhelmus’

 

Tekst Gezang 416:

1.         Ga met God en Hij zal met je zijn

            jou nabij op al je wegen

            met Zijn raad en troost en zegen.

            Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.         Ga met God en Hij zal met je zijn

            bij gevaar, in bange tijden

            over jou Zijn vleugels spreiden

            Ga met God en Hij zal met je zijn

4.         Ga met God en Hij zal met je zijn,   

            tot wij weer elkaar ontmoeten,

            in Zijn naam elkaar begroeten.

            Ga met God en Hij zal met je zijn.

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social