Skip to main content

Dienst 14 juli - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

We zingen Ps. 122:1 - Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Votum en Groet
We zingen Ps. 122: 2 en 3 - Hoe zijn de stammen opgegaan
We horen naar Gods wil ten leven en ons antwoord is
Opw. 710 - Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Gebed
Schriftlezing is Prediker 4: 7 - 12
Verkondiging
Ons antwoordlied is Lied 838 : 1 - 4 (LB) - O grote God die liefde zijt
We danken en bidden
Collecte
We belijden ons geloof
Ons slotlied is Lied 221 (LB) - Zo vriendelijk en veilig als het licht
De HEER geeft ons zijn zegen mee

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Zending.