Skip to main content

Dienst 7 juli - Broeder J. W. Ploeg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen E.L. 250 ‘Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen’
Votum en groet
Zingen Gez. 460: 1, 2, 3 (LvdK) ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’
Leefregels voor Gods volk
Zingen Ps. 17: 2, 7 (LvdK) ‘Gehoorzaam aan uw heilig woord’

Gebed
Schriftlezing Openb. 21: 9-22:5
Zingen Ps. 46: 2 (LvdK) ‘De Godsstad ligt aan blanke stromen’
Verkondiging ‘De wereld is voor ons'
Zingen Ps. 68: 9, 7 ‘God is de bron, de klare wel’

Dankgebed en voorbede
Collecte 1. Kerk, 2. Gevangenenzorg Nederland
Geloofsbelijdenis

Zingen E.L. 405 ‘Dat eens de Heer zal komen’
Zegen
Amenlied Gez. 48 :10 (LvdK) ‘Amen dat is: zo zal het zijn’

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Gevangenenzorg Nederland.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Gevangenenzorg.