Skip to main content

Dienst 16 juni - Ds. K. van As

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Gez. 465: 1, 3 - Van U zijn alle dingen
Votum en groet
Zingen Ps. 2: 1, 4 - Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wetslezing: Lev. 19: 9 - 18
Zingen EV 244 - Een vaste burcht is onze God
Intro
Schriftlezing Mat. 6: 24 - 34 en Joh. 10: 22 - 28
Vervolg verkondiging
Zingen EV 188 - 'k Stel mijn vertrouwen
Dankgebed
Zingen Gez. 454: 1, 3, 4 - Wat zou ik zonder U geweest zijn
We belijden ons geloof
Collecte
Zingen Gez. 470 - Wat vlied’ of bezwijk’
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Stichting Uma en FELire.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Uma en/of FELire.