Skip to main content

Dienst 9 juni - Mevr. T. A. Abbring

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Drempellied/Voorzang NLB 342 - In God de Vader op Zijn troon
Stilte
Votum en groet

Zingen Opw. 167 - Samen in de Naam van Jezus
Gebed
Leefregel
Zingen Ps. 119: 2, 12

Inleiding op de schriftlezing en preek
Lezen: Vraag en antwoord 82 uit de Gewone Catechismus, over de Heilige Geest

Vraag: In welke richting waait de Geest van God?
Antwoord:

      • Als Geest van Christus verbindt Hij mensen aan de levende Heer.
      • Als Geest in mensen bereikt Hij elke cultuur en elke taal met Gods heil.
      • Als Heilige Geest richt Hij alles op de glorie van de heilige God.

Zo werkt Hij toe naar Gods Stad, de hemel op aarde.

Schriftlezing Hand. 8: 26 - 40
Jes. 56: 3 - 5
Verkondiging: De Heilige Geest is de Regisseur van het Koninkrijk én jouw leven!
Zingen Gez. 304 - God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Gebed/voorbeden
Zingen HH 734 - Verborgen rijkdom

Inzameling van gaven. Doelen: Kerk en Voedselbank ‘t Gooi
Geloof belijden & slotzang: HH 479 - Heer, U bent mijn leven
Zegen
Amenlied NLB 425 - Vervuld van Uw zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Hulp Voedselbank ‘t Gooi.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Voedselbank.