Skip to main content

Dienst 2 juni - Ds. G. J. Lakerveld

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Psalm 65: 1 en 2 - De stilte zingt U toe o Here
Moment van stilte
Votum en groet
Gezang 255 - Ere zij aan God de Vader
Gebed
Aansporing leven
Nederland zingt Opwekkking 689 - Spreek o Heer

Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 17
Psalm 132: 6, 9 en 10 - Sta op o HEER ga ons vooraan
Preek
Gezang 75: 10, 11 en 12 - U kennen, uit en tot U leven

Gebeden
Gaven

Psalm 121: 1, 3 en 4 - Ik sla mijn ogen op en zie
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Hulp Vervolgde Christenen.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Hulp.