Skip to main content

Dienst 26 mei - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Gez. 444: 1 (Grote God, wij loven U)
Toewijding en groet
Gez. 21: 1 en 5 (Alles wat adem heeft, love de Here)
Leefregel

Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Schriftlezing: Prediker 3: 1 - 15
Gez. 328: 1 (Here Jezus, om uw woord)
Verkondiging
EvL. 132 (U zij de glorie, opgestane Heer)

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Opw. 737 (U nodigt mij aan tafel)
Brood en wijn gaan rond
Gez. 358: 6 (U wil ik danken, grote Levensvorst)
Danken en bidden

Collecten
Gez. 285: 1, 2, 3 (Geef vrede Heer, geef vrede)
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.