Skip to main content

Dienst 12 mei - Broeder J. W. Ploeg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen E.L. 250 - ‘Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen’
Votum en groet
Zingen Ps. 93 LvdK - ‘De HEER is Koning, Hij regeert altijd’

Leefregels voor christenen
Zingen Ps. 97: 5, 6 LvdK - ‘Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat’
Gebed
Schriftlezing Openb. 19: 1 - 10
Zingen E.L. 94 - ‘De lof, de heerlijkheid, de kracht’

Verkondiging ‘Vrijkaartje voor de grote finale’
Zingen Gez. 288: 1, 5, 6 LvdK - ‘Eens komt de grote zomer’

Dankgebed en voorbede
Collecte Kerk en Stichting Tear
Geloofsbelijdenis
Zingen Gez. 48: 3, 9 LvdK - ‘Uw koninklijke heerschappij’

Zegen
Amenlied Gez. 48: 10 LvdK - ‘Amen, dat is: zo zal het zijn’

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Tear.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Tear.