Skip to main content

Dienst 9 mei - Hemelvaartsdag - Ds. J.A. Ebbers

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 666: 1, 2 - De Heer is opgetogen
Stil gebed, Votum en Groet
Gez. 229: 1, 2, 3, 4 - De dag van onze vorst brak aan

Gebed
Schriftlezing: Joh. 14: 1 - 14
Gereformeerd Kerkboek 177 - Heer U bent mijn leven
Handelingen 1: 4 - 11
Psalm 97: 1, 6 - Groot koning is de Heer
Preek
Opw. 770 - Hoe wonderlijk mooi

Dank en voorbede
Collecte
Gez. 231 - Wij knielen voor Uw zetel neer

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Zending en Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Zending en/of Medair.