Skip to main content

Dienst 28 april - Mevr. J. Gerkema - Mudde

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen LB 381: 1 – 3 (Het nieuwe daglicht staat ons borg)

Votum en groet
Zingen EL 73: 1 – 5 (Waar zal ik heen gaan)
Gebed
Zingen EL 8 (Als een hert dat verlangt naar water)

Houvast en Richting voor onderweg: Psalm 119: 129 – 132 (NBV)

Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart. Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. 

Dorstig opent zich mijn mond, zo hunker ik naar uw geboden. Keer u tot mij en wees mij genadig, dat is het voorrecht van wie uw naam bemint.

Zingen Opwekking 689: 1 – 2 (Spreek, o Heer door uw heilig woord)
Lezen Psalm 119: 25 – 32 (HSV  i.v.m. KLEVEN)
Zingen Opwekking 689: 3 (Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw)

Verkondiging
Zingen LB 381: 4 – 5 (Wij mogen leven door zijn kracht)

Gebed
Zingen LB 305: 1 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Collecte
Zingen LB 305: 2 (O Heer, uw onweerstaanbaar woord)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Red een Kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Red een Kind.