Skip to main content

Dienst 21 april - Ds. A. W. Vos

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Opwekking 71
Votum en groet
Zingen DNP Psalm 16

Leefregel
Zingen Gezang 463: 1 2 3
Lezen 1 Korinte 15: 1 - 4

Zingen Lied 523: 1
Lezen 1 Korinthe 15: 12 - 19
Zingen Lied 523: 2
Lezen Korinthe 15: 32 - 34
Zingen Lied 523: 3
Lezen 1 Korinthe 15: 35 - 49
Preek 1 Korinthe 15: 49
Zingen Gezang 218: 1 2 3 7 8

Gebeden
Collecten
Zingen Gezang 93
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Bangui.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Bangui.