Skip to main content

Dienst 7 april - Ds. F. Schneider

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Psalm 98: 1, 2 – Zingt een nieuw lied voor God den Here
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Evangelische Liedbundel 124a – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Gebed
Schriftlezing Lucas 24: 13 - 35
Zingen Gezang 73 (LvdK) – De Heer is onze reisgenoot
Verkondiging
Zingen Gezang 218: 1, 2, 8 (LvdK) – Ik zeg het allen dat Hij leeft

Dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Collecte
Zingen Gezang 75: 1, 2, 3 (LvdK) – U kennen uit en tot u leven

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Stichting Uma en Zusterconctact. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Uma en/of Zusterconctact.