Skip to main content

Dienst 31 maart - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

HH 171 - Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Ps 148 DNP
Votum/groet
NLB 624: 1, 2, 3 - Christus onze Heer verrees

Gebed en stil moment
ZG 155 - God dank!
Luc. 24: 1 - 12
NLB 642: 1 - 8, Ik zeg het allen dat Hij leeft
Verkondiging: Luc. 24: 8 - van de verenging naar verlenging
ZG 161 - O vlam van Pasen

Gebed
Collectemoment
HH 211: 1, 3, 4 - De dag van onze vorst brak aan
Opw. 213 - U zij de glorie
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Zending en Stichting Sizanani. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Zending en/of Stichting Sizanani.