Skip to main content

Dienst Goede Vrijdag 29 maart - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Intochtslied Ps. 51: 1 en 2, Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
Wijdingswoord en Groet
We zingen Ps. 22: 1 en 2, Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

Gebed
Schriftlezing is Johannes 19: 1 - 16
Lied 578: 1 - 3,  O kostbaar kruis, o wonder Gods
Schriftlezing is Johannes 19: 17 - 22
Lied 578: 4 - 6, Het rode bloed, zijn koningskleed
Verkondiging over ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven.’
Ons antwoordlied is Lied 574, Glorie zij U, Christus, U leed onze nood

Inleiding maaltijd van de Heer
We zingen Lied 389: 1 - 4, Het brood dat ons voor ogen staat
Viering Avondmaal
We zingen LvdK gezang 457: 1, 3 en 4, Heilig, heilig, heilig!

We danken en bidden
Lied 590: 1 - 5, Nu valt de nacht

De HEER geeft ons zijn zegen mee
We verlaten de kerk in stilte

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.