Skip to main content

Dienst 24 maart - Ds. K. T. de Jonge

Liturgie

Psalm 121: 1 - 4

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

We zingen: “Alles wat over ons geschreven is” (Gezang 173)

VOORBEREIDING
Persoonlijk stil gebed
Votum
Groet
We zingen: “De Heer is mij tot hulp en sterkte” (Psalm 118: 5, 7, 9)

Gods wil voor ons leven: Filippenzen 2: 5 - 11 (NBV21)
We zingen: “Jezus, om uw lijden groot” (Gezang 178: 1, 2, 4, 9)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften

We lezen: Marcus 1: 9 - 13 (NBV21)
We lezen: Marcus 2: 18 - 22 (NBV21)
Tekstlezing: Marcus 2: 20
We zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” (Evangelische Liedbundel 17)

Verkondiging VASTEN MET HET HART

We zingen: “O Heer die onze Vader zijt” (Gezang 463: 1, 4, 5)

DIENST VAN HET GEBED
GEBEDEN: voorbeden en dankzeggingen

KOLLEKTE

BELIJDEN: De Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: “Jezus leven van mijn leven" (Gezang 182: 1, 6)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Medair. 

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk Loosdrecht en omstreken met als onderwerp Kerk en/of Medair.